Konkurs

Weź udział w konkursie organizowanym przez Dom z Energią w ramach projektu "Od konsumenta do prosumenta - czyli dlaczego warto wdrożyć inteligetne sieci energetyczne w Polsce"

Ja i mój dom w inteligentnej sieci energetycznej

od konsumenta do prosumenta

Aktualności

Wyniki konkursu

Po prawie trzech miesiącach zmagań zakończył się konkurs „Ja i mój dom w inteligentnej sieci energetycznej“, którego celem było przybliżenie tematu działania mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych oraz idei prosumenta, a także wskazanie sposobów właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznajcie zwycięzców TUTAJ.

Uwaga! Komunikat dotyczący konkursu Domu z Energią
Zgodnie z §6 pkt. 3 o treści „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu” Organizatorzy konkursu „Ja i mój dom w inteligentnej sieci energetycznej” zdecydowali o zmianie sposobu wyłonienia zwycięzcy. Powodem zmiany regulaminu jest nieuczciwa konkurencja prowadzona przez niektórych uczestników konkursu. O wyborze zwycięzców zdecyduje komisja konkursowa. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie konkursu będzie uczciwe wobec wszystkich finalistów. Z poważaniem, Organizator.

Kto może wziąć udział?
Konkurs „Ja i mój dom w inteligentnej sieci energetycznej“ skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, począwszy od najmłodszych odbiorców energii elektrycznej kończąc na ich rodzicach.

Jaki jest cel konkursu?
Celem Konkursu jest zachęcenie społeczeństwa, indywidualnych odbiorców energii elektrycznej do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego, przybliżenie idei prosumenta oraz inteligentnych sieci energetycznych. Pragniemy rozbudzić pasje poznawcze, zwiększyć zainteresowanie naukami technicznymi (zwłaszcza związanymi z energetyką oraz mikroinstalacjami), oraz podnieść poziom świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Dodatkowo chcemy zachęcić uczestników Konkursu do poszukiwania informacji na temat inteligentnych sieci energetycznych oraz sposobów ich wdrożeniach, a także możliwych źródeł finansowania takich inwestycji.

Organizator
Konkurs realizowany jest przez OTS Wolna Przedsiębiorczość w ramach projektu „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce) dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Nagrody